Welcome to The Official Website of The National Y2K Coordination Committee
Y2K Newsletter
Y2K รอบโลก

การเตรียมตัวรับปัญหา Y2K ในภาคอุตสาหกรรมเคมี

         ปัญหา Year-2000 (Y2K) ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเที่ยงคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2542 นั้น ในส่วนของอุตสาหกรรมเคมีก็มีความกลัวกันว่าจะเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานของอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญในการควบคุมกระบวนการผลิตทางเคมี ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น เนื่องจากระบบเหล่านี้ถูกออกแบบการใช้งานมาตั้งแต่ในช่วงปี ค.ศ. 1970 และปี ค.ศ. 1980 ซึ่งมักจะใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายในการกำหนดปีเป็นเกณฑ์ ดังนั้นเมื่อระบบเปลี่ยนจากปี 99 เป็น 00 ก็ยังไม่มีใครทราบเป็นที่แน่ชัดอะไรจะเกิดขึ้นมากน้อยรุนแรงแค่ไหน

         วิธีการแก้ไขปัญหานี้ทางหนึ่ง ได้แก่ การหยุดกระบวนการผลิตชั่วคราวในช่วงเวลาวิกฤติดังกล่าววิธีการนี้เสนอแนะจากการประชุมโดย Chemical Safety & Hazard Investigation Board (CSHIB) ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

         จากการประชุมพบประเด็นว่า อุตสาหกรรมเคมีขนาดใหญ่มีการดำเนินการเพื่อรองรับปัญหา Y2K ไปมากแล้ว แต่อุตสาหกรรมเคมีขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด จะดำเนินการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อาจจะผิดพลาดไปมากน้อยแค่ไหนยังไม่มีผู้ใดตอบได้

         ปัจจุบันอุตสาหกรรมเคมีใช้ระบบควบคุมโดยคอมพิวเตอร์โดยการฝังชิปในอุปกรณ์ทำงานอัตโนมัติ เช่น ปั๊มที่ทำหน้าที่ควบคุมวาล์ว ระบบเตือนภัย ระบบรักษาความปลอดภัย ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในกรณีรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินประมาณการว่า 1 ถึง 3% ของ 50,000 ล้านชิปที่ฝั่งอยู่ในระบบต่างๆ เหล่านี้จะถูกผลกระทบจากปัญหา Y2K

         ในส่วนการดำเนินการของภาครัฐนั้นแนวทางบังคับอุตสาหกรรมเคมีได้อาศัยองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (USEPA) เป็นผู้นำเพื่อกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ ทำการสำรวจในเรื่องปัญหา  Y2K ในโรงงานของตน และที่สำคัญได้แก่การตัดสินใจของ USEPA ที่จะไม่บังคับใช้กฎหมายในกรณีเกิดเหตุการณ์ละเมิดเงื่อนไขใบอนุญาตอันเนื่องมาจากการทดสอบ Y2K ของบริษัทฯ สิ่งนี้เป็นสัญญาณเตือนให้บริษัทต่างๆ เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องถึงแม้มีปัญหา Y2K นอกจากนี้ยังกำหนดให้บริษัทพิจารณาประเด็น Y2K ในการดำเนินการจัดทำแผนการจัดการฉุกเฉิน Contingency Plan) อีกด้วย สำหรับกรณีอุตสาหกรรมเคมีขนาดเล็ก รัฐสภาคงต้องจัดหางบประมาณสนับสนุน หรือสร้างแรงจูงใจอื่นๆ เพื่อให้เริ่มดำเนินการซึ่งคงต้องรวดเร็วเพราะเวลาเหลือน้อยลงแล้ว

ที่มา
Chemical & Engineering News

กองทัพอากาศไทยแก้ไขระบบส่งกำลังบำรุง

line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
Ministry of Science Technology and Environment