Welcome to The Official Website of The National Y2K Coordination Committee
Y2K Newsletter
NEWS

การบินไทยจับผู้บริหารขึ้นเครื่อง ทดสอบ Y2K

         เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด และกรมการบินพาณิชย์ (บ.พ.) ได้กำหนดให้มีเที่ยวบินทดสอบ Y2K (Y2K TEST FLIGHT) เที่ยวบินที่ TG 2000 โดยมี ฯพณฯ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้เกียรติร่วมเดินทางไปกับเที่ยวบินพิเศษนี้ด้วย

         ในการทดสอบครั้งนี้ได้ใช้เครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และเครื่องบินแบบ ATR ของบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด โดยมีนายธรรมนูญ หวั่งหลี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ นายเผด็จ ลิมปิสวัสดิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทวิทยุการบินไทย จำกัด นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด นายสวัสดิ์ สิทธิวงศ์ อธิบดีกรมการบินพาณิชย์ เรืออากาศเอกย่อม งอนรถ รองผู้ว่าการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ฝ่ายพัฒนา Mr.Roger K. Nicholson ผู้แทนจากบริษัทโบอิ้ง จำกัดพร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและคณะสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศกว่า 200 คน ร่วมเดินทางเพื่อทำการทดสอบการแก้ปัญหา Y2K ของการบินทั้งระบบในการบินทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างหอบังคับการบินกับนักบิน ทดสอบระบบนำร่องของสนามบินและเครื่องบิน รวมทั้งทดสอบระบบต่างๆ ในการทำการบินของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบิน โดยเครื่องบินของการบินไทยได้ทำการบินจากท่าอากาศยานกรุงเทพ มุ่งหน้าไปทางทิศใต้บนระดับความสูง 27,000 ฟุต และได้ตั้งวันที่ในระบบควบคุมการบินบนเครื่องบินเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ในขณะเดียวกันทางฝ่ายบังคับการบินยังได้ตั้งอุปกรณ์ควบคุมภาคพื้นดินเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2542 เช่นเดียวกับบนเครื่องบิน ซึ่งในขณะทำการบินจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเวลาทุกวินาทีตั้งแต่เวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2542 จนกระทั่งเข้าสู่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2543 ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการข้ามเข้าสู่ปี ค.ศ. 2000

การบินไทยทดสอบ Y2K

         ผลการทดสอบในครั้งนี้ปรากฏว่าเมื่อเวลาข้ามเข้าสู่ปี 2000 ระบบต่างๆ บนเครื่องยินยังคงทำงานตามปกติ การติดต่อสื่อสารระหว่างหอบังคับการบินกับนักบินสามารถติดต่อได้ตามปกติ ซึ่งหอควบคุมการจราจรทางอากาศมี บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ระบบนำร่องของสนามบินยังสามารถทำงานได้ตามปกติไม่มีอะไรขัดข้องสำหรับในส่วนของตัวเครื่องบินทั้งของบริษัท การบินไทย จำกัด และบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ทางบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินได้ดำเนินการแก้ปัญหา Y2K แล้วและได้มีหนังสือยืนยันความพร้อมมาแล้ว นอกจากนี้ระบบและอุปกรณ์บริการภาคพื้นดินของท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 5แห่ง ซึ่งดูแลโดยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยยังได้รับการปรับแก้และสามารถให้บริการได้ตามปกติเช่นกันสำหรับในส่วนของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลงานด้านการบินในประเทศทั้งหมดได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และได้ประสานความร่วมมือในการทำการทดสอบ Y2K ในครั้งนี้ดัวย นอกจากนี้กรมการบินพาณิชย์ยังได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา Y2K ที่ท่าอากาศยานในประเทศทั้ง 25 แห่งอีกด้วย

         นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กล่าวว่าการทดสอบในวันนี้เป็นการทดสอบร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ 5 หน่วยงานของประเทศไทยซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคมซึ่งทุกท่านคงจะได้เห็นถึงการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานี้อย่างใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการแสดงให้เห็นว่าการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยมีความพร้อมที่จะรับมือกับปัญหา Y2K อย่างแน่นอน

ภาพแสดงการเปลี่ยนเข้าสู่ปี 2000

         สำหรับการแก้ไขปัญหาของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 และมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 5 แห่งด้วยกัน โดยทั้งหมดได้ดำเนินการแก้ไขและทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว และประกาศความพร้อมรับปัญหา Y2K ของท่าอากาศยานทุกแห่งไปแล้วดังนี้

ท่าอากาศยานเชียงราย วันที่ 16 กันยายน 2542
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ วันที่ 19 กันยายน 2542
ท่าอากาศยานภูเก็ต วันที่ 1 ตุลาคม 2542
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2542
ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ วันที่ 8 ตุลาคม 2542

         ทอท. มีความมั่นใจว่า จากการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 รวมทั้งได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนจะส่งผลให้ท่าอากาศยานทุกแห่งในความรับผิดชอบของ ทอท. มีความสามารถพร้อมให้บริการแก่ผู้โดยสาร และอากาศยานในช่วงเปลี่ยนสหัสวรรษได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
กลับหน้าแรก

line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
Ministry of Science Technology and Environment