Welcome to The Official Website of The National Y2K Coordination Committee
Y2K Newsletter

ขั้นตอนการทดสอบปัญหา Y2K ในคอมพิวเตอร์แบบ PC


         การทดสอบ PC ของท่านว่ามีปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2000 หรือไม่สามารถทำได้ด้วยตัวของท่านเองมีทั้งวิธีที่ทำการทดสอบด้วยมือ และการทดสอบโดยใช้โปรแกรมตรวจสอบที่มีผู้เผยแพร่อยู่มากมาย โดยพื้นฐานของวิธีการทดสอบของโปรแกรมเหล่านั้นสามารถแบ่งได้ออกเป็นสองประเภท คือ

 • การทดสอบว่าระบบรองรับปี ค.ศ.2000 หรือไม่โดยทดสอบฟังก์ชันผ่าน BIOS วิธีการทดสอบนี้เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายจาก National Software Testing Laboratories (NSTL) บริษัท Mitre ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่หวังผลกำไรและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปทางด้านวิศวกรรมระบบและด้าน IT รวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิต PC ส่วนใหญ่ด้วย
 • การทดสอบว่าระบบรองรับปี ค.ศ.2000 โดยทดสอบกับ  RTC โดยตรงไม่ผ่าน BIOS  วิธีการนี้ไม่ได้ยอมรับกันมากนักโดยกลุ่มคนข้างต้น เพราะวิธีการทดสอบนี้ขึ้นอยู่กับ OS และโปรแกรมประยุกต์ที่เรียกใช้วันที่ของระบบทำให้ได้ผลการทดสอบไม่แน่นอนนัก

         ระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่จะทำตามขั้นตอนที่ปฏิบัติกันเป็นส่วนใหญ่ในการเรียกใช้วันที่ คือจะเรียกใช้ผ่านทาง BIOS มีระบบปฏิบัติการอยู่น้อยมาก เช่น Microsoft Windows NT 4.0 ที่ทำการติดต่อกับ RTC โดยตรงและไม่ผ่าน BIOS แต่มันก็ได้ถูกพัฒนาให้รวมเอาวิธีการตรวจสอบและแก้ไขวันที่ถูกต้องไว้แล้วเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด RTC  ตัวระบบปฏิบัติการการดังกล่าวจะห้ามทำการติดต่อกับ RTC หรือ BIOS โดยตรง ดังนั้นโปรแกรมประยุกต์ที่จะเรียกใช้วันที่ต้องทำการติดต่อผ่านระบบปฏิบัติการเท่านั้น

         ส่วนซอฟต์แวร์ที่วางขายตามท้องตลาดมากกว่า 1,100 ชนิดที่บริษัท Dell ได้ทำการทดสอบและพบว่าเรียกใช้วันที่ผ่านทาง OS ถึง 97.1% และติดต่อโดยตรงกับ BIOS เพียง 2.9%ในทางตรงกันข้าม ซอฟต์แวร์ที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะซึ่งไม่ได้วางขายตามท้องตลาดทั่วไปมักมีการเรียกใช้วันที่จาก RTC โดยตรงส่วนใหญ่จะเขียนขึ้นใช้เองสำหรับงานธุรกิจโดยเฉพาะซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านี้อาจมีการแก้ไขเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าวไว้บ้างแล้ว รวมทั้งบางส่วนที่ยังไม่ได้แก้ไข อย่างไรก็ดีบริษัททั้งหลายควรหันมาตรวจสอบซอฟต์แวร์ลักษณะดังกล่าวว่าจะมีปัญหากับปี ค.ศ.2000 หรือไม่ เพื่อทำการแก้ไขให้ปัญหาหมดไป

         วิธีการทดสอบเบื้องต้นว่า PC  ของท่านสามารถรองรับปี ค.ศ.2000 ได้หรือไม่สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

ทดสอบการข้ามปี ค.ศ.2000 แบบปิดเครื่อง

 • บูตระบบด้วย MS-DOS ที่สะอาดจาก Drive: A
 • ตั้งวันที่เป็นวันที่ 31 ธค.1999
 • ตั้งเวลาเป็น 23:59 น.
 • ปิดเครื่องก่อนข้ามปี คศ. 2000
 • รอประมาณ 2 นาทีให้เวลาเดินข้ามปี คศ. 2000 ขณะที่ปิดเครื่อง - เปิดเครื่อง
 • สังเกตวันที่ของระบบ จะต้องเป็นวันเสาร์ที่ 1 มค. 2000 เวลาเลยเที่ยงคืนไปเล็กน้อย

ทดสอบปีอธิกสุรทิน

 • ตั้งวันที่เป็น 28 กพ. 2000
 • ตั้งเวลาเป็น 23:59 น.
 • สังเกตวันที่ของระบบหลังจากเวลา 00:00 น. จะต้องเป็นวันอังคารที่ 29 กพ. 2000

         สำหรับในกรณีที่ทำการทดสอบด้วยวิธีการอื่นๆ โดยไม่ได้บูตระบบจาก  Drive: A หรือทดสอบบนระบบที่ใช้งานจริง ถ้าเป็นไปได้ควรจะหลีกเลี่ยง หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้การเตรียมตัวก่อนการทดสอบเพื่อป้องกันความเสียหายจากความผิดพลาดต่างๆ  ดังนี้

 • ตรวจสอบว่าในเครื่องได้ติดตั้งซอฟแวร์ที่มีวันหมดอายุอยู่หรือไม่ ถ้ามีให้หลีกเลี่ยงการทดสอบที่มีผลกระทบทำให้ซอฟแวร์นั้นหมดอายุ
 • ควรทำการสำรองข้อมูลทั้งหมดไว้ก่อนทำการทดสอบ
 • จดบันทึกค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของ CMOS ใน BIOS Setup
 • ถอดสายเน็ตเวอร์กออกจากระบบเครือข่าย

         หลังจากการทดสอบควรตั้งวันที่และเวลาที่ถูกต้องรวมทั้งนำระบบทั้งหมดกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนทำการทดสอบด้วย

line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
Ministry of Science Technology and Environment