Welcome to The Official Website of The National Y2K Coordination Committee
Y2K Newsletter

เนคเทครับมอบซอฟต์แวร์ Y2K จาก อาร์ แอนด์ ดี
พร้อมเผยแพร่สู่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน


รับมอบซอฟต์แวร์จาก อาร์ แอนด์ ดี      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเท) ในบทบาทศูนย์ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 (Y2K Center) รับมอบซอฟต์แวร์ทดสอบปัญหา Y2K RDTS-V2 จากบริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด โดยมี ดร.ครรชิ มาลัยวงศ์ ผู้-อำนวยการศูนย์ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 เป็นประธานในการรับมอบซอฟต์แวร์ดังกล่าวจากนายพฤฒิ เมาลานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ แอนด์ ดี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ห้องประชุม 618 อาคารสวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

          ดร.ครรชิ กล่าวถึงความสำคัญของการรับมอบซอฟต์แวร์ในครั้งนี้ว่าทางบริษัท อาร์ แอนด์ ดีฯ ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยให้ประเทศไทยพ้นจากปัญหา Y2K ทางบริษัทจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมา และมีความประสงค์จะเผยแพร่แก่ ผู้สนใจต่อไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆจึงนำมามอบให้กับเนคเท เป็นจำนวน 20 แผ่น เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจต่อไป ทั้งนี้เพราะการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ว่ามีปัญหา Y2K หรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะหน่วยงานที่ขาดแคลนผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและการแก้ไขในเครื่องพีซีและเนคเทเองก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

           นอกจากนี้ ดร.ครรชิ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ซอฟต์แวร์นี้นับเป็นซอฟต์แวร์หนึ่งที่ช่วยในการตรวจสอบและประเมินปัญหา Y2K ในเครื่องพีซีสามารถทำงานได้อย่าง ถูกต้องและรวดเร็วกว่าการตรวจสอบโดยวิธีธรรมดา และที่สำคัญถือเป็นนโยบายของเนคเทที่จะสนับสนุนเผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยให้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นระยะเวลาของการแก้ปัญหาก็เหลือน้อยเต็มที

          นายพฤฒิกล่าวเพิ่มเติมว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบเท่านั้นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้มีปัญหา Y2K หรือไม่ และปัญหาเกิดขึ้นที่จุดใดเป็นปัญหาระดับไหน เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกจุดและที่สำคัญเพื่อป้องกันการ-ถูกเอาเปรียบจากบริษัทผู้รับแก้ปัญหา เพราะหลายกรณีที่เราอาจไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็ได้อย่างไรก็ตามซอฟต์แวร์ตัวนี้ไม่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหา Y2K แต่อย่างไร

          สำหรับผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.rd.comp.com หรือติดต่อโดยตรงที่ริษัทฯในบริเวณศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า

line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
Ministry of Science Technology and Environment