Welcome to The Official Website of The National Y2K Coordination Committee
Y2K Newsletter

Windows 98 ในปี 2000


         ข่าวดี ข่าวด่วน! สำหรับผู้ใช้ Windows 98 ท่านทราบหรือไม่ว่า Windows 98 ในปี 2000 นี้จะมีปัญหาหรือไม่ หลายคนคงจะพอทราบกันบ้างแล้วแต่สำหรับผู้ที่ไม่รู้เราจะบอกให้

         เมื่อไม่นานมานี้ไมโครซอฟท์ประกาศว่าทางบริษัทได้พบและแก้ไขปัญหา Y2K บางส่วนซึ่งอาจเกิดขึ้นในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 98 แล้ว โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลด "Windows 98 Year 2000 Update" จากเว็บไซด์ Windows Update ได้ฟรี หรืออาจสั่งฟรีได้จากเบอร์ 1-800-363-2896 (เฉพาะเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษออกมาแล้ว) สำหรับผู้ใช้ Internet Explorer 5 Beta, เวอร์ชันUpdate มีให้ดาวน์โหลดจาก Windows Update เท่านั้นไม่มี CD ออกมาสำหรับเวอร์ชั่นนี้

         อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดการสูญหายใดๆ ต่อข้อมูลหรือความเสียหายใดๆ ต่อเครื่อง PC (personal Computer) และลูกค้ามีโอกาสน้อยมากที่จะเผชิญกับปัญหาที่กล่าวมาในการใช้ในกิจวัตรประจำวัน

         "Microsoft เข้าใจถึงความวิกฤติของปัญหา Y2K และตั้งใจที่จะทดสอบแก้ไขผลิตภัณฑ์ และพร้อมที่จะให้ข้อมูลข่าวสารและผลลัพธ์ของวิธีแก้ไขในทันทีที่ปัญหาเกิดขึ้น"Rich Kaplanผู้อำนวยการของ the platforms infrastructure group at Microsoft กล่าวในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการ Update

         ประเด็นปัญหาปี 2000 จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลหรือเครื่อง PC ถึงแม้ว่าปัญหาปี 2000 ที่พบใน Windows 98 จะมีผลต่อการแสดงวันที่ผิดในสถานการณ์พิเศษชึ่งหาพบได้ยาก ปัญหาเหล่านี้จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูลลูกค้าส่วนมากจะมีโอกาสที่น้อยมากในใช้คอมพิวเตอร์ในกิจวัตรประจำวัน
ประเด็นทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึงใน Windows 98 Year 2000 Update
Date Rollover ถ้า System กำลัง boot ในช่วงขณะที่วันที่หมุนเข้าวันต่อไปนาฬิกาของระบบจะโชว์วันที่และเวลาที่ผิดปัญหานี้จะเกิดขึ้นน้อยมากเพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวแตกต่างกันจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งสู่อีกเครื่องหนึ่งและเหตุการณ์จะเกิดในระยะเวลาไม่ถึง1 วินาที
Date/Time Control Applet ถ้าผู้ใช้เปิด Date/Time Applet ใน Control Panel และ Set วันที่เป็น February 29 ของปีอธิกสุรทิน (Leap Year) จากนั้นกดปุ่มเลื่อนจำนวนปีขึ้น-ลง วันที่ 29 February อาจจะโชว์ขึ้นมาแม้ว่าจะไม่ใช่ปีอธิกสุรทินอย่างไรก็ตามนี่เป็นปัญหาการโชว์ข้อมูลธรรมดาผู้ใช้ไม่สามารถนำวันที่ผิดๆ นั้นไปใช้ได้
Dialer.EXE Log เมื่อผู้ใช้โทรฯ ออกโดยใช้ Phone Dialer Applet เมื่อโทรฯ เสร็จไฟล์ที่เก็บข้อมูลจะโชว์ข้อมูลของวันที่ที่โทรฯ ผิด
Dos XCOPY เมื่อใช้ Xcopy ใน "Real Mode"เลือกใช้พารามิเตอร์ /D:Date, Xcopy จะไม่รับข้อมูลของปีที่ใส่ในลักษณะตัวเลข 2 หลักยกเว้นปีตั้งแต่ 80 ถึง 99 ในกรณีของข้อความ "Invalid Dates" จะโชว์บน Screen เมื่อใช้ Xcopy ใน "Protected Mode" (จากในWindows) ปีที่ใส่เข้าไปในลักษณะตัวเลข 2 หลักจะถูกยอมรับจากคอมพิวเตอร์แต่คอมพิวเตอร์จะเข้าใจว่า ปีนั้นๆ เป็นปีของศตวรรษที่ 20 (ตัวอย่างเช่น 02/05/01 คอมพิวเตอร์จะเข้าใจว่าเป็น 02/05/1901)
Java Virtual Machine Y2K มีผลกระทบเกี่ยวกับ Java Virtual Machine ที่ควบคุมโดย SunMicrosystem Java Development Kit (Version 1.1.1 to 1.1.5) ตัวอย่างเช่น ถ้า WebSite เขียนโดยใช้ Java และใช้ Java.txtSimpleDate Format Class Libraryเมื่อผู้ใช้ใส่วันที่และใส่ปีด้วยเลข 4 หลัก ฟังก์ชั่นวันที่อาจจะตัดค่าปีนั้นออกโดยใช้เฉพาะ 2 หลักแรกเท่านั้น
Lagging IP Lease Dates ถ้าผู้ใช้ Log เข้าไปใช้ LAN ในวันที่ March 1, 2000 หรือหลังจากนั้น และเปิด Winipcfg จาก Run Command หรือ Ipconfig จาก DOS VM, DHCP clients จะรายงาน IP Lease Dates เมื่อได้รับเมื่อวันที่ก่อนหน้า 1 วัน
Microsoft Foundation Class Library หลังปี 2000 โปรแกรมที่ใช้ ColeDateTime อาจจะมีการนับปีผิด ตัวอย่างเช่น 02/05/2000 อาจจะโชว์เป็น 02/05/100 ถ้าต้องการทดสอบตัวอย่างหลังปี 2000 ไปที่ Programs \Accessories\System Tools เปิด System Information (msinfo32.exe) และ save ไฟล์หลังจากนั้นเปิดไฟล์นี้ใน Extension File และ เปิด Properties จาก File Menu วันที่ที่แสดงอาจจะผิดพลาด
Micorsoft Wallet เมื่อใส่ Information เกี่ยวกับ Credit Card ใน Microsoft Wallet ในเวอร์ชันก่อน 2.1.1383 ผู้ใช้ต้องใส่ format เดือน/วัน/ปี สำหรับวันที่หมดอายุหลังจากปี 2000 มิฉะนั้น Information ที่ใส่ไปอาจจะถูกปรับเปลี่ยนอย่างไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ใส่วันหมดอายุ 5/01 คอมพิวเตอร์อาจจะบันทึกเป็น May 1 แทนที่จะเป็น May, 2001 ผู้ใช้สามารถจะแก้ไขได้โดย ติดตั้ง Microsoft Wallet Version 2.1.1383 หรือเวอร์ชั่น หลังจากนั้น โดยการ Download จาก Windows 98 Year 2000 Update ที่ http://www.microsoft.com/wallet
Programming to Data Access Components ถ้าผู้เขียนโปรแกรมใช้ code ADO หรือ OLE DB และใช้ Data Access Components เช่น adDate, adDBDate, Dbtype_Filetime และใช้ Date Format แบบ International ซึ่งใช้ช่องว่างเป็นตัวแยกวันเดือนปี และระบุปีโดยใช้เลข 2 หลักก่อนปี 60 วันที่ที่ใส่เข้าไปนั้นอาจถูกแปลให้เป็นเวลา
Regional Settings Date/Time Picker ถ้า Regional Settingใน Control Panelถกตั้งให้ใช้ปีที่เป็นเลข 2 หลัก Date/Time Picker Function อาจจะส่งผลกลับของวันที่ที่ไม่ถูกต้อง เพราะในแต่ละครั้งจะรับเลขเพียง 2 หลักเท่านั้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการรับมือกับระบบวันที่ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนระบบRegional Settings ให้เป็นเลข 4 หลัก หรือดาวน์โหลดโปรแกรมจาก Windows 98 Year 2000 Updates
WordPad Custom Properties ถ้าผู้ใช้เลือก Properties, custom บนเอกสาร Word Pad หรือ word การตั้งวันเดือนปีจะไม่รับข้อมูลที่ใส่เข้าเป็นเลข 2 หลัก (00) ว่าเป็น 2000 เลข 2 หลักทุกตัวจะถูกถือว่าอยู่ในศตวรรษที่ 20 และถ้าผู้ใช้ Set ระบบไว้ที่ประเทศทางฝั่งตะวันออก วันที่ Set ก็จะเร็วขึ้น 1 วัน

         ส่วนโปรแกรม Update นั้น บริษัทไมโครซอฟท์ ได้พยายามเผยแพร่โปรแกรม Windows 98 Year Update ผ่านหลายช่องทางเพื่อที่ว่าผู้ใช้สามารถจะเข้าไปใช้โปรแกรม Update ได้ง่ายขึ้นและเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทุกคนรู้ถึงการ Update ครั้งนี้ไมโครซอฟต์ได้ส่ง E-mail ให้กับผู้ใช้ Windows 98 ที่ลงทะเบียนไว้ทุกคนเริ่มตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2541 ผู้ใช้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของ Windows 98 Year 2000 Update ได้จาก Microsoft Update Site ส่วนผู้ที่ได้ดาวน์โหลด "The Critical Update Notification จาก Windows Update ไปแล้วจะได้รับการเตือนเกี่ยวกับ Year 2000 Update โดยอัตโนมัติในครั้งต่อไปที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต"

         ลูกค้าสามารถขอ CD ซึ่งบันทึกโปรแกรม Update ฟรีโดยสั่งจาก Windows Update Site หรือโดยโทรฯ ไปที่1-800-363-2896 ยิ่งกว่านั้นไมโครซอฟท์ยังมีโปรแกรม Update ให้กับ OEMs รวมทั้งเป็นแผ่น Select CD สำหรับ Corporate Customer ผู้แทนจำหน่ายบางแห่งยังมี CD-ROM แจก ณ จุดจำหน่ายขายปลีกอีกด้วย

         เว็บไซด์ Y2K แบบที่เข้าใจง่ายมีให้ดูและศึกษาตั้งแต่เมื่อต้นปี 98 ไมโครซอฟท์ก่อตั้ง Year 2000 Resource Center ขึ้นมาสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหาและผลกระทบจากคอมพิวเตอร์ปี 2000

         ใน Site มีทั้งตัวอย่างที่อธิบายการแก้ไขและทดสอบผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์แต่ละอย่าง ไมโครซอฟท์แนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบ Microsoft Year 2000 Web Site ให้บ่อย หรือโทรฯ ตรวจสอบกับ 1-888-MSFT-Y2K (673-8925) เพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Y2K

         แม้ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับ Year 2000 ใน Windows 98 English Version นี้จะคล้ายกับเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาอื่น การ Update ครั้งนี้ใช้ได้เหมาะสมกับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเท่านั้นการทดสอบอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับ International Version จะเสร็จสิ้นในไตรมาสแรกของปี 99 และ International Version ของ Year 2000 Update จะออกมาสู่ผู้ใช้โดยเร็วที่สุด

line.GIF (5301 bytes)

[Y2K Center] [Y2K FAQ] [Y2K Services] [Y2K Tools] [Newsroom] [Publication] [Feedback]

Please send your comment to y2kcenter@nectec.or.th
Copyright ฉ 1998 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.
National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
Ministry of Science Technology and Environment